O festivalu

Život bez bariér

POZOR ZMĚNA! Festival Život bez bariér 2020

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuální hygienické situaci související s onemocněním covid-19 v ČR upravujeme program a náplň festivalu Život bez bariér 2020.

 

Festival Život bez bariér se tradičně zaměřuje na osoby se zdravotním znevýhodněním i běžnou veřejnost, která se zajímá o prevenci a zdraví své a svých blízkých.  Cílem festivalu je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života a integrace do společnosti ve všech sférách jejich činností.

Vzhledem k tomu, že nejvíce ohroženou skupinou onemocněním covid-19 jsou právě návštěvníci festivalu Život bez bariér. Rozhodli jsme se (ač neradi) festival zrealizovat v omezeném rozsahu, tzn. proběhne pouze 6. celostátní setkání celiaků a Bezlepkový jarmark v sobotu 17.9.2020. Veškeré informace  naleznete na www.zivotbezbarierostrava.cz v sekci Klub celiaků. Festival Život bez bariér s jeho doprovodným programem a vystavujícími se přesouvá na rok 2021.

6. setkání celiaků a Bezlepkový jarmark proběhne v sobotu 17.10. 2020 od 9:00 do 17:00 na Černé louce. Akce je určená pro širokou veřejnost, připraven bude odborný program, který se bude skládat z přednášek a individuálního poradenství. Bezlepkový jarmark nabídne široký výběr bezlepkových produktů. Pořadatelem této události je Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s

Děkujeme za pochopení a věříme, že nám zachováte svou přízeň a budete i nadále navštěvovat akce na Černé louce.

 

Partner festivalu
Mediální partneři
Mediální podpora

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Manažerka festivalu

Denisa Ježková
+420 724 184 439
denisa.jezkova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Veronika Břicháčková
+420 727 813 655
veronika.brichackova@cerna-louka.cz