Jak šel čas

2006 – Veletrh zdraví a Moravskoslezské dny zdraví a výstava SENIORpro

Veletrh byl zaměřen na produkty a doplňky zdravé výživy, zdravotní pomůcky, přírodní kosmetiku, léčebné pobyty. SENIORpro byla zaměřena na aktivní stáří, zdravý životní styl a volný čas seniorů.  Druhou část výstavy doplňoval odborný doprovodný program, který byl ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Jedním z témat byl například seminář o Metabolickém syndrom v teorii i praxi.

 

2011 – Ostrava Handicap

Na Veletrh Zdraví navázala nová specializovaná výstava Ostrava Handicap, která rozšířila svou nomenklaturu o nabídku kompenzačních pomůcek a ukázky z oblasti canisterapie. Výstava probíhala ve spolupráci s Asociaci TRIGON, která v tomto roce pořádala již XIX. ročník Evropských dnů handicapu. Během těchto dnů probíhal slavnostní večer s názvem „Křišťálový kamínek“. Tento večer se konal v pavilonu Ostravských výstav na Černé louce. Na slavnostním večeru Asociace TRIGON předávala už pošesté stejnojmenné ocenění. Cílem bylo a pořád určitě je vyzdvihnout mimořádné aktivity lidí se specifickými problémy a také ocenit ty, kteří problematice lidí s postižením věnují svůj čas, energii i kus svého osobního života.

2012 –2015 se výstava Ostrava Handicap přejmenovala na Život bez bariér a konala se společně s výstavou Kreativ.

V roce 2016 byl Život bez bariér samostanou akcí.

V roce 2017 - 2018 se Život bez bariér a Kreativ opět spojily.

Výstava Kreativ každým rokem rostla a rostla a prostory jedné a pul haly ji už byly malé, proto se organizátoři rozhodli tyto dvě akce od roku 2019 rozdělit. Výstava Kreativ patří mezi největší výstavy na Černé louce a přejeme jí aby se jí i nadále tak vedlo a rostla dál. Stejné očekávání máme také u festivalu Život bez bariér, u kterého věříme a víme, že má obrovský potenciál. Akce se každým rokem posouvá dál a dál a snaží se bourat veškeré bariéry, které s sebou nese. Bariéry společenské, bariéry zdravotní. Akce s velkým potenciálem. Akce, která má pořád co nabídnout a ukázat. A jak jsme v poslední době určitě všichni pochopili, zdraví máme jen jedno…

 


Partner festivalu
Mediální partneři
Mediální podpora

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Manažerka festivalu

Denisa Ježková
+420 724 184 439
denisa.jezkova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Veronika Břicháčková
+420 727 813 655
veronika.brichackova@cerna-louka.cz